Улично осветление

Уличното осветление е съществена част от градското осветление – „новата запазена марка на всеки град“.  Уличното осветление включва системите за осветление на публични транспортни зони – улици, булеварди и площади, тротоари, мостове и др. Осъществява се чрез осветители за изкуствено осветление, монтирани в края на публичните зони за автомобили или пешеходци, обикновено изнесени на определена височина.

Съвременните осветителни уредби се състоят от осветителни тела, конструкции за тяхното монтиране – обикновено стълбове, консумативи за телата: лампи, драйвери, и системи за управление, които могат да бъдат интегрирани модули или самостоятелни точки за контрол. Новите технологии позволяват автоматично включване на уличните осветители в предварително зададено време или при определени промени на обстановката – смрачаване, влошаване на атмосферните условия и др. Уличното осветление постига няколко главни цели: безопасност за хората, създаване на идентична атмосфера на конкретното населено място, повишаване интензивността на комуникациите в градска среда между хората; туристически и културен обмен.


ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

За да бъдат постигнати търсените ефекти, уличните осветителни уредби се проектират предварително и според вида на улицата, на която ще работят. Отчитайки конкретните особености на средата – клас на улицата, данни за вида на пътната настилка, осветеност, яркост и заслепяване от светлинните източници, височина на стълбовете и разстояние между тях и др. специалистите по осветление използват осветителни тела, предназначени за външно осветление при интензивно променящи се атмосферни условия – влажност и прах ( IP 65-66), широк температурен диапазон, умишлени злоупотреби и удари
(IK 09-10) , аварии и др. Много важен показател за светлотехническите изчисления е интензитетът на светлината и видът на разпределянето на светлинния поток в различни посоки , което се показва чрез светлоразпределителната крива на избраните осветители. При уличните осветители максимален комфорт и покриване на стандартите за улично осветление се постига от осветители с широка светлоразпределителна крива .

Източниците на светлина, използвани в тела за улично осветление, са разнообразни  – металхалогенни лампи, натриеви лампи високо налягане с мощности 70-400W, светодиодни модули или лампи с мощности от 3 до приблизително 120W. Нарастващата тенденция за интегриране на улични осветители със светодиодни/LED източници на светлина е пример за стремежа на хората да ползват енергийно ефективни решения, с които се редуцира значително консумацията на електроенергия като едновременно с това се запазва високото качество на излъчваната светлина.

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Отговорната употреба и промяна на средата, в която живеем, вече не са абстрактни понятия.  Уличното осветление е част от новите промени и това е видимо в много градове по света, които инсталират т.нар. системи за “умно управление” ,  което обхваща и управление на градското осветление дори само от едно контролно място.

В КОВАС Онлайн магазин за осветление предлагаме професионални осветителни решения, които успешно можете да ползвате във Вашата градска среда и да я направите едно наистина уникално и красиво място с помощта на светлинните технологии. Нашият екип от специалисти в осветление и техният опит – работят за Вас, за Вашия бизнес и Вашия сигурен, безопасен и по-добър начин на живот!
Ако вече работите  по конкретен проект за улично осветление – изберете осветителни тела и консумативи от КОВАС Онлайн магазин за осветление на специални цени, които можете да договорите с нашите търговци. Обадете ни се и ще превърнем индивидуалният подход към клиента в основно комуникационно предимство на проекта.