Търговско осветление

Наскоро екипът светлинни специалисти на КОВАС завърши успешно поредния проект за осветление в търговски обект и с радост споделяме тук удовлетворението от постигнатите резултати и положителната обратна връзка от клиента.

Може да се каже, че търговското осветление е най-близо до основната дейност на КОВАС – търговска и дистрибуционна политика на осветители и електроконсумативи. Затова решихме, че ще бъде полезно за клиентите на КОВАС Онлайн магазин за осветление да  бъдат консултирани правилно при избора на осветителни тела и лампи за търговски обекти.

Основна цел при проектиране осветление на един търговски обект е да ориентира и улесни и максимално  клиентите на обекта при избора им на стоки. Силната конкуренция в търговския сектор обуславя още една цел  – положителната нагласа у клиента към пазаруването в конкретен магазин като цяло и създаване на добър потребителски опит, за да посети отново този магазин и да го препоръча на близки и приятели. Ето защо през последните години търговците на дребно отдават все по-голямо значение на качественото осветление в своя търговски обект. Особено важно е доброто осветление, монтирано в магазини за хранителни стоки – най-посещаваният от всеки от нас тип магазин. Световният гигант в осветлението Philips предлага специално създадени серии лампи за постигане високи нива на осветеност и подчертаване на естествените цветове и свежест на плодове и зеленчуци, на млечни продукти, на хляб и хлебни произведения, на винени напитки, на хладилни витрини и др.

Видове търговско осветление

Търговското осветление е вътрешно и външно изкуствено осветление за малки, средни и големи търговски обекти – магазини, молове, супермаркети, бензиностанции и др.  Ако условно разделим на зони един търговски обект, то в него  може да има няколко вида вътрешно осветление:

Общо осветление – с директно насочване върху общите търговски площи в обекта, в които обикновено се разполагат регалите със стоки и клиентите имат мобилност и огромен избор; общи площи като коридори, вход/ изходи и др. Тук ще поставим и осветлението на складовите, фризерни и пакетажни  помещения, което трябва да осигурява висока видимост, оперативна ефикасност и едновременно с това- безопасна работа.

Индиректно осветление  – вътрешно търговско осветление, при което осветителите не са насочени директно към стоките;

 

 

 

 

 

Акцентно осветление -върху определена продуктова зона или стоков дисплей , както и в касовите зони;

 

Евакуационно осветление– вътрешно осветление, което е задължително за всеки публичен обект – независимо от неговото предназначение.

Напускането на обекта има не по-малко значение при създаване на положителна нагласа у клиента. Постигането на тази цел е немислима без наличието на светлина в прилежащите на магазина площи. Външното търговско осветление обхваща всички осветителни уредби поставени в зоните около търговските обекти- паркинги, фасадно осветление, дисплеи и осветление за полу-открити обекти за бързо хранене и отдих – при хипермаркети и молове.

В КОВАС Онлайн магазин за осветление сме заложили на енергийно-ефективни продукти със светодиодни или конвенционални източници на светлина (металхалогенни лампи (35-150W), луминесцентни лампи (TL5, TL-D), които успешно се използват в осветлението на търговски обекти – луни за вграждане в таван, прожектори за шопово осветление в магазините, линейни осветителни системи . Повечето от  телата са с ниска степен на защита от влага и прах( IP20-40). Едновременно с осветителните тела и лампите ще откриете и сензори и детектори за движение и присъствие, допринасящи за допълнителни икономии при консумация на електроенергия.

 

И още нещо много важно!

За да се гарантира покриването на всички норми изисквания за осветлението на търговски обект е необходимо да се започне с добър проект за осветление. Звеното от специалисти и светлинни дизайнери на КОВАС продължава работа за всеки, който се стреми към функционално, красиво и безопасно осветление на своя бизнес.