Осветителни тела

Осветители

За осветителни тела се говори в предимно професионалните среди. В ежедневните комуникации често приравняваме “Осветително тяло” на “Лампа”. КОВАС отчита, че предстои време на изграждане на базова светлотехническа култура в нашето общество- наравно например с финансовата култура. Светлината е важна за всички Нас и колкото по-добър избор на осветление направим – в толкова по-здравословна и защитена среда ще живеем.

ОТ КАКВО СЕ СЪСТОИ ОСВЕТИТЕЛНОТО ТЯЛО?

Лампата не може да се монтира директно в наличната електроинсталация и да засвети. Изкуственият източник на светлина се поставя в цокъл/гнездо -съставна част на осветително тяло. Комплектът от осветителното тяло и работещите в него лампи се нарича общо от професионалистите осветител. Самият осветител има няколко основни системи: чрез оптичната система се преразпределя светлината; корпус – предпазва осветителя от условията на средата и свързва механично частите вътре в осветителя; ПРА пусково-регулираща апаратура (баласти/драйвери, пусково запално устройство, стартер, кондензатор, реле, електронен блок за управление), закрепващи елементи, фасунги/ цокли, ел.проводници и др.
Лампата и осветителното тяло не са единствените елементи на една осветителна уредба, но са най-важните. В зависимост от тяхното предназначение – осветителите се разделят на две основни групи- за вътрешно и за външно осветление. Тунелното осветление е външно осветление.

ФУНКЦИИ НА ОСВЕТИТЕЛЯ

Самият осветител има основно предназначение да разпределя, изчиства или преобразува светлината, излъчвана от лампата, и за да осъществява тези свои функции, осветителното тяло съдържа части за защита и работа на светлинния източник. Коректно работещият осветител трябва да отговаря на различни групи изисквания:

Светлотехнически изисквания – Това е най-важната група критерии,които се оценяват според наличните фотометрични характеристики: светлинен поток, интензитет на излъчваната светлина, яркост на светещия елемент на осветителя, ъгъл на защита и Коефициент на полезна дейност на осветителя.

Механични изисквания – Всички осветителни тела, които се пускат за продажба в търговската мрежа на едро и дребно задължително трябва да отговарят на действащите стандарти за безопасност и защита от неблагоприятните влияния на околната среда- съгласно БДС EN 60598. Производителят задължително маркира със знаци за сертификация всеки продукт. Маркировката съдържа информация за максималната температура на околната среда, в условията на която осветителят работи безопасно. При превишаване на посочените температурни стойностите възможно прегряване на осветителя. В обратните условия на средата, когато са твърде ниски температурите е възможно лампите да не работят оптимално.Например – не се препоръчва запалване на луминесцентни лампи под (-10°C), докато за газоразрядните лампи високо налягане работят по-качествено при температури под (-20°C).

Електротехнически изисквания – БДС EN 60598-1 е стандарт за защита на осветителните тела от поражения от ел.ток и неговите клаузи са задължителни за всички производители. Произвеждат се осветителни тела с няколко класа защита – 0, I, II, III.
КЛАС ЗАЩИТА

Клас 0 – само обща изолация. Този клас защита е най-нисък и при евентуална авария и повреда на работната изолация на уредбата, надеждността на системата се определя от условията на околната среда. Не се препоръчва работа с осветители с клас защита 0.
Клас I – Освен общата изолация този клас добавя защита чрез заземяваща клема; При повреда на изолацията токопроводимите части на човек не попадат под напрежение на “фазата” , защото са предвидени мерки за съединяването им към защитен контакт на ел.система.
Клас II – Двойна защита или усилена изолация, без защитно заземяване.
Клас III – Тази защита се отнася за осветители, които работят с много ниско напрежение

За външни осветителни уредби се препоръчва използване на осветители с клас защита II.
Естетически -Независимо дали са предназначени за вътрешно или външно осветление осветителните тела са под влияние на вредните условия на околната среда – прах, влага, твърди тела, физически удари. Ето защо е необходима върху маркировката им да има отбелязана следващата важна характеристика:

СТЕПЕН НА ЗАЩИТА
IP (Ingress Protection) – Определя защитата на осветителя от проникване на прах, влага и други тела в него; стойностите по IP-скалата са от IP20, IP23, IP40, IP54, IP55, IP65, IP66 .
IK е 10-степенна скала със стойности на защита от удари и външни механични влияния , съгласно стандарта EN 62262. Всяко число от 1 до 10 обозначава различна степен на енергията на удара, измерена в Джаули. Удароустойчивостта означава запазване на електрическата и механичната безопасност на осветителя и на работните технически характеристики – при засягане на корпуса на осветителя при удар. Умишлените посегателства върху осветителни тела не могат да бъдат предвидени и затова няма 100% защитен осветител.

Повечето осветителни тела, които предлага КОВАС Онлайн магазин за осветление са с висока степен на защита от удари и външни влияния. При подготовката на всеки проект за осветление, инженерният екип отчита условията на средата, за която проектира осветителна уредба и включва осветителни тела с най-подходящите класове и степени на защита.
За максимална безопасност на осветителните тела КОВАС ЕООД препоръчва стриктно спазване на процедурите по инсталиране и обслужване на осветителните уредби, описани от производителя.
В КОВАС Онлайн магазина ще откриете осветители без и с включени лампи към тях, с включени или не баласти. За всички въпроси относно оптималната работа на предлаганите осветителни тела и лампи, както и на аксесоарите към тях – можете да разчитате на професионалния съвет на специалистите на КОВАС.