Архитектурно осветление

В нашето съвремие трудно бихме могли да си представим  населено място без архитектурното осветление  като съществена част от новата градска среда. Това е външно обществено, изкуствено осветление на фасади на публични и жилищни сгради, хотели, ресторанти, екстериорни обекти – мостове, паметници и др. За да бъде реализирано качествено архитектурно осветление трябва непременно да има проект за осветление, който съдържа конкретните източници на светлина – с описание на подробните им характеристики, техническите осветители и начина за оптималното им използване в конкретната ситуация.

Начини на арихтектурно-художествено осветление:

В зависимост от целите, поставени пред осветителите и специалистите, работещи по проекта,  архитектурните обекти могат да бъдат осветявани по различни начини:

  • “Заливане със светлина” – когато осветителните тела са разположени на стълбове или на съседни сгради, излъчваните лъчи светлина са насочени към фасадата на осветявания обект и го обливат в светлина.
  • Симетрично или асиметрично – според светлоразпределението на осветителните криви на използваните тела
  • Контрастно осветяване
  • Контурно осветяване
  • Акцентно осветяване
  • Осветяване, чрез което се подчертава обема на сградата
  • Могат да се осветяват важни елементи на сградата

В  КОВАС Онлайн магазин за осветление ще откриете богата гама от осветителни тела с приложение външно осветление и по-специално – архитектурно осветление.

Най-често използваните тела в архитектурното осветление са прожекторите, които в КОВАС Онлайн магазин за осветление  ще откриете с разнообразни варианти за закрепване и монтаж , разпределение на светлинния лъч – широка и тясна крива на излъчване; линейни прожектори, луни за вграждане в настилки около обектите на осветление, цветна температура и източници на светлина – металхалогенни, халогенни (70-400 W) и натриеви лампи високо налягане, до най-новите технологии LED/Светодиодни лампи – (от 3 до ~120W). Осветителите, използвани в архитектурното осветление  са с висока степен на защита от влага и прах (IP65-66) и висока степен на защита от удари (IK09-10).

Всички продукти в категорията Архитектурно осветление са с гаранция от производителя и отговарят на всички съвременни стандарти за осветление и европейски норми за качество.
КОВАС съдейства за изработване на проект , доставка на тела и монтаж на архитектурно осветление – според индивидуалните изисквания на клиента.