KVS-Venture-ballast-HSA152232-150W

Venture-ballast-HSA152232-150W

Магнитен баласт, пусково запално устройство, осветление, Ковас