KVS-Venture-ballast-HSA102232-100W

Venture-ballast-HSA102232-100W

Магнитен баласт, магнитен драйвер, осветление, Ковас