KVS-Venture-HAA602232-600W

Venture-HAA602232-600W

Магнитен баласт, запално устройство, , живачни лампи, живачна лампа, осветление, Ковас