Текущи кампании

Страницата съдържа информация само за текущи кампании на КОВАС ООД.
Тук можете да разгледате най-новия PHILIPS каталог Q1 за професионално осветление- първо тримесечие 2018 г.

PHILIPS Ви дава повечеКампания с подаръци

Начало: 15 март 2018г.
Край: 15 юни 2018г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Купете осветителни тела Philips LEDINARE и/или
светодиодни лампи PILA и Philips
от фирма КОВАС ООД в периода 15 март – 15 юни 2018г.
и спечелете практични подаръци!
За всяка покупка на стойност 150 лв. без ДДС получавате талон.

Повече събрани талони- повече подаръци!

ПОДАРЪЦИ ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ НА КАМПАНИЯТА

Регламент (Правилник) на кaмпания “ Philips награди за лоялни клиенти

Чл.1. Организатор и организационни подробности

1.1. Организаторът на кампанията „Philips награди за лоялни клиенти“ е Филипс Лайтинг Експорт – клон България, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 бх.А,ет.3.

1.2. Настоящата кампания се провежда със съдействието на рекламна агенция Публисис АД, със седалище и адрес на управление в град София, бул. Тодор Каблешков 24, и официалните оторизирани дистрибутори на Philips Lighting за Република България.

Правилникът за провеждане на кампанията, както и промоционалните талони, се предоставят на всички участници, заявили желание за участие в кампанията, от фирма „Ковас“ ООД, оторизиран дистрибутор на Philips Lighting  за Република България.

Организаторът си запазва правото да променя настоящия Правилник. Правилата влизат в сила от деня на извършване на промените. В случай че участник не е съгласен с измененията в Правилника, следва да преустанови участието си в кампанията.

Philips Lighting уведомява надлежно и навременно всички представители на фирма „Ковас“ ООД при промяна на настоящия Правилник.

 Чл.2. Участници

2.1 Тази кампания е насочена към всяко юридическо лице, което е закупило от фирма „Ковас“ ООД участващи изделия в камапнията, обозначен в настоящия Правилник в чл.4, събрало е необходимите брой стикери в промоционалния си талон и е предоставило валидно попълнен с актуални данни и прилежащи документи регистрационен формуляр на „Ковас“ ООД или Филипс Лайтинг Експорт – клон България.

Промоционалните талони, настоящият Правилник и регистрационният формуляр се предоставят от фирма „Ковас“ ООД, оторизиран дистрибутор на Philips Lighting  при извършване на покупка на участващи продукти на стойност от поне 150 (сто и петдесет) лева без ДДС. ПРедставителите на „Ковас“ ООД са оправомощени да предоставят промоционални талони, правилник и регистрационен формуляр и на юридически лица по техен избор.

2.2 Попълването на регистрационен формуляр с актуални, верни и валидни данни, и предоставянето му на дистрибутора или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България представлява съгласие на участващите фирми с разпоредбите на настоящия Правилник  и съгласие за участие в кампаниятa.

Чл.3. Условия за участие

3.1. В кампанията могат да участват всички юридически лица, закупили участващи изделия съгласно чл.4 на Philips Lighting от фирма „Ковас“ ООД, на съответна стойност и които изпълняват долупосочените условия:

  1. a) предоставят промоционален талон със запазена цялост, залепен със съответния брой стикери на „Ковас“ ООД или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България;

б) попълнят напълно регистрационен формуляр с валидни и актуални данни и предоставят на „Ковас“ ООД или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България.

в) предоставят копие от фактурите, установяващи съответната покупка на обозначени продукти и тяхната стойност;

г) предоставят всички документи от точки а, б и в на „Ковас“ ООД или на  Филипс Лайтинг Експорт – клон България, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 бх.А,ет.3. не по-късно от 30.06.2018 г., включително. За валидно получени се считат само тези документи, които са достигнали до и получени от Филипс Лайтинг Експорт – клон България  до посочената дата. В случай че участник изпраща документите с пощенска или куриерска услуга, участникът следва да се погрижи изпратените документи да пристигнат не по-късно от 30.06.2018 г., 17:00 часа на посочения адрес на Филипс Лайтинг Експорт – клон България.

3.2. Стикери се предоставят от „Ковас“ ООД само за закупуване на участващите в кампанията изделия на минимална стойност от 150лв. без ДДС в периода от 15.03.2018 г. до 15.06.2018 г.

Чл.4. Участващи изделия

Изделията, участващи в тази кампания са  светодиодни лампи с марка Philips и Pila (LED lamps & LED tubes), и осветителни тела от гамата LEDINAIRE.

Чл.5. Срок и механизъм на кампанията

5.1. Кампанията се провежда през периода от 15 март 2018 г. от 00:00 часа до 15 юни 2018 г., до 23:59:59 часа.

Кампанията се отнася за всички закупени участващи изделия съгласно чл.4 на посочената стойност от „Ковас“ ООД на място или онлайн.

5.2. За всяка извършена покупка на участващи в кампанията изделия в посочения период на стойност от поне 150 (сто и петдесест) лева без ДДС „Ковас“ ООД предоставя 1 (един) брой стикер. При покупка на участващи изделия на стойност над 150лв. без ДДС, участникът следва да получи по 1 стикер за всеки 150лв. без ДДС от стойността на своята покупка.

5.3. Събраните стикери следва да се залепят на предоставения Промоционален талон. Максималният брой стикери, които могат да се залепят на един брой промоционален талон, са 40 (четиридесет).

5.4. Philips Lighting предоставя материални подаръци според броя събрани стикери в кампанията, както следва:

– Срещу 2 стикерa – подарък Сешоар

– Срещу 3 стикера – подарък Преса за коса Selfie

– Срещу 4 стикера – подарък Машинка за подстригване

– Срещу 5 стикера – подарък по избор от Парна ютия или Електрическа кана

– Срещу 6 стикера – подарък по избор от Тример “7 в 1” лице и коса или Компактен епилатор

– Срещу 7 стикера – подарък Уред за оформяне на прически с въздух

– Срещу 8 стикера – подарък Водоустойчив тример за тяло

– Срещу 9 стикера – подарък Блендер 1,5л

– Срещу 10 стикера – подарък Ръчен уред за гладене с пара – Срещу 12 стикера – подарък Електрическа звукова четка за зъби

Всеки участник може да получи по един брой от посочените награди срещу предоставяне на определения брой стикери и придружаващите ги документи.

Участниците са оправомощени да избират която и да е от наградите на кампанията, при условие че имат събрани необходимия брой стикери.

5.5 Не е разрешено превръщането на събраните стикери в пари, така че никой от участниците не може да иска стойността на наградите, които му се полагат в пари,  приравнени към броя на стикерите, събрани по време на кампанията.

Чл.6. Условия за валидиране механизъм:

6.1 За да може всеки участник да  получи наградата/наградите, които той е избрал, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

– регистрационният формуляр на Участника трябва да съдържа цялата валидна информация: името/наименованието  на  Участника, адреса, телефонен номер, е-мейл адреса и номерата на съответните фактури.

– промоционалният талон и залепените стикери следва да са със запазена цялост.

6.2  Няма да се вземат предвид и няма да считат за валидни  следните ситуации:

– покупки, извършени извън периода на кампанията;

– покупи на изделия, които не участват в кампанията;

– покупки, закупени от лица или фирми, различни от „Ковас“ ООД;

– всеки опит на Участниците за измама от настоящия Правилник;

– всяко нарушение на настоящия Правилник.

Чл.7. Получаване на подаръците

7.1  Правото на подарък не може да се прехвърля, както и не съществува възможността да се иска равностойността в пари на подаръка.

7.2 В случай, в който Участникът е избрал като подарък изделие, което не е на разположение ( спряно от продажба, липса на наличности и др.) същото се заменя автоматично от организатора с изделие с подобни характеристики.  Филипс Лайтинг Експорт – клон България не носи отговорност, в случай че подарък не е наличен или не е на разположение поради причини, които са извън контрола му.

7.3 Подаръците се предоставят на посочения в регистрационната форма адрес в срок до 30 август 2018г.

Чл.8 Правилник на кампанията

8.1 Официалният правилник на тази кампания ще се предоставя на участниците от оторизирани представители на фирма „Ковас“ ООД.

8.2 Чрез участието в кампанията Участниците са съгласни да се съобразяват с разпоредбите на този Правилник и да ги спазват.

Чл. 9 Разни

9.1 Чрез изпращането на регистрационния формуляр, участниците изразяват съгласие с разпоредбите на настоящия Правилник. Организаторът не поема отговорност за попълнените във формуляра данни, създадени на основата на невалидна информация: името и адреса на компанията не съществува и др.

9.2 Организаторът си запазва правото да проверява истинността на предоставената от Участника информация, да обяви за невалидно участието на тези, които са дали фалшива или погрешна  информация  и да поиска от  съответните инстанции наказателно следствие на последните.